V SupportBoxu máte k dispozici mnoho užitečných funkcí. Jednoznačně mezi ně patří i funkce Přesunout do jiného telefonu ve vašem SupportBoxu. 

Tuto funkci můžete využít například když potřebujete delegovat hovor na kolegu, předat hovor na jiné oddělení a podobně. 

Hovor pohodlně přesunete i včetně veškerých poznámek a záznamu hovoru, takže se nemusíte bát, že byste přesunem nějaké infomace ztratili. Vše vám zůstane pěkně pohromadě, aby bylo možné hovor perfektně obsloužit.

Jak hovor přesunout  

Hovor můžete přesunout hned dvěma způsoby a nezapomeňte, že hovory můžete přesouvat pouze mezi telefony, ke kterým máte nastavené pravomoce

Ve výpisů hovorů 

U hovoru, který chcete potřesunout, nebo klidně i u více hovorů najednou zaškrtněte checkbox a v liště akcí klikněte na ikonu Přesunout do jiného telefonu. Z nabídky vyberte telefon, do kterého chcete hovor přesunout a klikněte na něj. Hovor se obratem přesune. 

V detailu hovoru 

Obdobně můžete postupovat i přímo v detailu hovoru. V liště akcí klikněte opět na ikonu Přesunout do jiného telefonu, vyberte telefon a kliknutím na něj hovor přesuňte.  

Přesunutý hovor pak lze klasicky zpracovat tak, jak jste zvyklí.

A pouze pro váš přehled, jakožto operátora, uvidíte v detailu každého přesunutého hovoru interní informaci o tom kdo, kdy a kam hovor přesunul. 

V jaké složce přesunutý hovor najít

Při přesunu jsou vždy zachovány i složky, ve kterých se hovor nachází.

Pokud tedy přesouváte hovor, který máte ve složce Nové, pak jej i po přesunu naleznete ve složce Nové. 

Jestliže budete mít hovor přidělený a ve složce Moje, po přesunu najdete hovor opět ve složce Moje a přidělení zůstane zachováno. 

V případě, že hovor budete mít ve složce Vyřešené a provedete přesun, tak hovor najdete přesunutý ve složce Vyřešené.

Je vám něco nejasného? Napište nám – rádi vám pomůžeme a vše upřesníme.