Upozornění: Tyto původní statistiky byly v aplikaci zrušeny a jsou nahrazeny novými statistikami a reporty. Veškeré detaily, užitečné informace a vysvětlení nových metrik naleznete v tomto návodu, který zároveň slouží i jako rozcestník do dalších návodů ke konkrétním reportům. 

Děkujeme za pochopení. 

Nové reporty pro sledování statistik telefonů: 

SupportBox vám umožňuje měřit v průběhu času statistiky e-mailů, chatů i telefonních hovorů.

Ke statistikám má přístup pouze zakladatel nebo správce účtu.

SupportBox tip: Další podrobnosti k uživatelským úrovním v SupportBoxu najdete v našem samostatném článku. 

Telefony

Klikněte vlevo dole na ikonku grafu:

V horní nabídce pak vyberte záložku Telefony.

Nyní můžete filtrovat podle telefonu, data, nebo podle konkrétního uživatele, u kterého se chcete podívat na počet jeho telefonů. Všechny varianty filtrace spolu samozřejmě můžete i různě kombinovat. 

  • Počet hovorů celkem – Celkový počet všech hovorů za zadané období. 
  • Počet příchozích hovorů – Celkový počet všech příchozích hovorů za zadané období.
  • Počet odchozích hovorů – Celkový počet všech odchozích hovorů za zadané období.
  • Počet příchozích realizovaných hovorů – Celkový počet všech příchozích realizovaných hovorů za zadané období.
  • Počet odchozích realizovaných hovorů – Celkový počet všech odchozích realizovaných hovorů za zadané období.
  • Počet hovorů realizovaných automatem – Celkový počet všech hovorů realizovaných automatem za zadané období.
  • Počet zmeškaných hovorů – Celkový počet všech zmeškaných hovorů za zadané období.
  • % navolaných hovorů – Procentu zmeškaných hovorů v daném období, ke kterým existuje volání zpět do 24 hodin. 
  • Prům. délka hovoru – Průměrná délka příchozích i odchozích hovorů. 
  • Prům. čas zvednutí hovoru – Průměrná doba vyzvánění telefonu, než dojde k přijmutí hovoru. 

Vzorový příklad:

Realizované hovory, jsou hovory, které byly reálně spojeny.

Odchozí realizované hovory je část všech odchozích hovorů, kde došlo ke spojení se zákazníkem.

Na ukázce níže tedy vidíme, že operátor provedl celkem 50 hovorů (Počet hovorů celkem). 

Příchozích hovorů bylo 26 (Počet příchozích hovorů) a všech 26 hovorů bylo realizováno (Počet příchozích realizovaných hovorů). 

Dále operátor volal 24 zákazníkům (Počet odchozích hovorů), ale pouze 12 z nich hovor přijmulo, takže realizovaných je jen 12 (Počet odchozích realizovaných hovorů). 

Tým telefony

Druhým pohledem na statistiky je tabulka, která vám zobrazí telefonáty přehledně rozdělené mezi jednotlivé kolegy. Najdete jí díky položce Tým telefony v horním menu:

Opět můžete filtrovat podle uživatele nebo data:

SupportBox tip: Statistiky telefonů mohou sledovat i uživatelé

Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte se nás zeptat, rádi vše vysvětlíme.