Ke kompletnímu přehledu statistik v SupportBoxu má přístup pouze zakladatel účtu nebo správce účtu. 

SupportBox tip: Veškeré podrobnosti k uživatelským úrovním v SupportBoxu najdete v našem článku. 

Ovšem nově může statistiky sledovat i všichni uživatelé SupportBoxu. Pouze s tím rozdílem, že k dispozici mají jen své vlastní statistiky a nevidí statistiky jiného uživatele. 

Navíc mají přístup jen do některých částí statistik. 

Jaké statistiky má uživatel k dispozici? 

 • Všeobecný přehled 
 • Štítky
 • Tým schránky 
 • Hodnocení spokojenosti
 • Chaty
 • Telefony

Jak se ke statistikám uživatel dostane? 

V levém spodním rohu najdete ikonku grafu. 

Všeobecné

Nyní se vám zobrazí všeobecný přehled - záložka Všeobecné

Uživatel má ve statistikách možnost filtrovat pouze podle Od – Do
Může si tedy vybrat konkrétní období, za které chce své statistiky sledovat.

Procenta, která budou zobrazena ve výstupu, ukazují změnu oproti stejně dlouhému období před zvoleným časovým rozpětím.

Vysvětlivky k výstupu:

 • Vyřešené tickety - Celkový počet ticketů, které jsou označeny jako Vyřešené.
 • Čekající - Celkový počet ticketů, které jsou Čekající. 
 • Nových ticketů -Celkový počet Nových ticketů, které zatím nebyly nijak zpracovány.
 • Spam ticketů - Celkový počet ticketů, označených jako SPAM.
 • Zpráv = Ticket se skládá z jednotlivých zpráv. Zpráva je jedno sdělení, které vám přišlo do schránky, nebo ze schránky odešlo.
 • Zpráv za den - Průměrný počet zpráv, které jste obdrželi a odeslali v zadaném období za jeden den. 
 • Doba k vyřešení vlákna - Průměrný čas k označení zprávy jako Vyřešená. 
 • Vyřešeno první odpovědí - Procento zpráv, které byly vyřešené první odpovědí.
 • Průměrný čas odpovědi - Průměrná doba od obdržení zprávy po odeslání reakce na ni.
 • Spokojenost zákazníků - Pokud máte aktivní hodnocení kvality odpovědí, uživatel uvidí, jaké hodnocení mu zákazníci dávají. 

Štítky

V další záložce Štítky, má uživatel stručný přehled o využívání štítků.

Zde může uživatel filtrovat podle Od – Do a také může využít filtrování podle štítků. 

Vybírat může z těchto možností: 

 • Nezávisle na štítku 
 • Neobsahuje žádný štítek 
 • Obsahuje štítek 
 • Neobsahuje štítek  

Výstup pak může vypadat třeba takto: 

V první části jsou statistiky obdobné jako ve všeobecném přehledu. Údaje akorát zohledňují filtr, který jste aplikovali. 

Pokud budete scrollovat níže, zobrazí se vám tabulka s přehledem nejpoužívanějších štítků za zadané období a také graf využití štítků

Tým schránky 

V záložce Tým schránky se může uživatel podívat například na to, kolik zpráv bylo příchozích, kolik odchozích a vyřešených. Najde zde tedy takový obecný přehled o tom, jak se mu daří. 

Díky filtru Od – Do si zde může uživatel nadefinovat konkrétní období, za které se chce na své statistiky podívat. 

A k dispozici má i Filtrování podle štítků

Hodnocení spokojenosti

Další statistiky, které může uživatel sledovat je Hodnocení spokojenosti. Pokud máte v SupportBoxu Hodnocení kvality odpovědi nastaveno a zákazník udělí danému operátorovi hodnocení s odpovědí, může se na něj snadno podívat a průběžně tak sledovat, jak jsou zákazníci spokojeni s jeho odpověďmi.  

Chaty 

Uživatel, který obsluhuje nějaký live chat uvidí i jeho vlastní statistiky týkající se právě live chatu

Filtrovat může podle ChatBoxu, tedy konkrétního live chatu a časového období. 

Telefony

Jako další mají uživatelé k dispozici statistiky Telefonů. Telefony je možné filtrovat podle zadaného období. 

 • Počet hovorů celkem – Celkový počet všech hovorů za zadané období. 
 • Počet příchozích hovorů – Celkový počet všech příchozích hovorů za zadané období.
 • Počet odchozích hovorů – Celkový počet všech odchozích hovorů za zadané období.
 • Počet příchozích realizovaných hovorů – Celkový počet všech příchozích realizovaných hovorů za zadané období.
 • Počet odchozích realizovaných hovorů – Celkový počet všech odchozích realizovaných hovorů za zadané období.
 • Počet hovorů realizovaných automatem – Celkový počet všech hovorů realizovaných automatem za zadané období.
 • Počet zmeškaných hovorů – Celkový počet všech zmeškaných hovorů za zadané období.
 • % navolaných hovorů – Procentu zmeškaných hovorů v daném období, ke kterým existuje volání zpět do 24 hodin. 
 • Prům. délka hovoru – Průměrná délka příchozích i odchozích hovorů. 
 • Prům. čas zvednutí hovoru – Průměrná doba vyzvánění telefonu, než dojde k přijmutí hovoru. 

Pravidelným sledováním statistik můžete snadno odhalit slabá místa, na kterých je potřeba zapracovat a zlepšit je. 

Poznámka:
Pokud má daný uživatel v rámci některé schránky nastavené vyšší pravomoce Správce, pak samozřejmě v této konkrétní schránce, vidí statistiky i dalších uživatelů. 

Je vám něco nejasného?  Napište nám a my vám moc rádi vše vysvětlíme!