Ve všech reportech, které v SupportBoxu můžete použít, najdete také možnost Nastavení a pochopitelně i kalendář.

Pomocí těchto možností si můžete výsledky vašich statistik omezit pouze na pracovní dobu, zadat přesně období, za které si přejete data zobrazit nebo si výsledky porovnat s předchozím obdobím. 

Níže v návodu vám podrobněji ukážeme, jak lze s nastavením a kalendářem pracovat. 

Kde Nastavení a kalendář najdu?  

Otevřete si váš SupportBox a přes ikonu grafu v levé spodní části obrazovky si otevřete vaše Statistiky

Dále se vám zobrazí všechny vaše reporty. Po levé straně máte všechny reporty, které můžete využít, přehledně sepsány. Klinutím, na daný název, se vám vždy tento konkrétní report otevře a zobrazí. 

Možnost nastavení a kalendáře pak naleznete na pravé straně u každého reportu. 

1. Nastavení 

Zde najdete možnost Do časů odpovědi zahrnout pouze čas v pracovní době. To je důležité hlavně pro ty z vás, kteří sledujete rychlost odpovědí vašich operátorů a chcete zohledňovat i nastavenou pracovní dobu. 

V případě, že chcete zobrazit statistiky pouze v rámci vaší pracovní doby, klikněte na možnost Nastavení, zaškrtněte checkbox a změny potvrďte zeleným tlačítkem Použít.

Obratem se vám statistiky přepočítají s ohledem na pracovní dobu. 

Pokud si toto nastavení jakkoliv změníte, zůstane vám uloženo i při dalším použití statistik a ve všech reportech. 

Pokud pracovní dobu ještě nemáte nastavenou, ale rádi byste této funkce využili, postupujte podle našich návodů níže: 

2. Kalendář pro zadaní období  

Díky kalendáři si přesně zadáte období za které potřebujete statistiky zobrazit. 

Období lze zadat ručně podle aktuální potřeby, nebo si období zvolit pomocí předvybraných možností typu Posledních 7 dní, Posledních 30 dní, Minulý rok a dalších.  


Velmi jednoduše si zvolené období také můžete porovnat s jiným obdobím.

Stačí si do pole Porovnávat s obdobím zadat období, které chcete porovnat a máte hotovo. Například si tak jednoduše porovnáte vaše výsledky za celý rok 2021 oproti roku 2022. 

Období pro porovnání si též můžete zadat ručně nebo využít z předvybraných možností.

Narazili jste na nejasnosti? Potřebujete se statistikami pomoci? Napište nám na info@supportbox.cz. Jsme tu pro vás a rádi pomůžeme.