Automatické textace lze nastavit pro každého jednoho chatbota zvlášť. Pro jejich editaci je potřeba přejít do Nastavení příslušené schránky Live chatu, ve které máte chatbota Instalovaného.

Na záložce Chatbot vyberte příslušného Instalovaného chatbota, ve kterém chcete textace upravovat a klikněte na oranžové tlačítko Nastavení.

A dále postupujte podle typu chatbota. 

Automatické textace Tlačítkový chatbot

V záložce Nastavení si můžete přetextovat Otázku na znění dalšího dotazu nebo si změnit textaci i v tlačítku Spustit znovu. 

 Tedy text který se zobrazí po kliku na tlačítko Spustit znovu.

Změnu nezapomeňte Uložit.

Automatické textace Q&A chatbot

V záložce Nastavení si můžete přetextovat sadu automatických zpráv Q&A chatbota.

Sjeďte na sekci Automatické zprávy chatbota a znění zpráv si upravte k vaší spokojenosti. 

Změny nezapomeňte Uložit.

Automatické textace GPT chatbot

Sjeďte na sekci Autimatické zprávy chatbota a upravte si textace podle potřeby.

 Změny nezapomeňte Uložit.

Patička zprávy GPT chatbota

Odpověď GPT chatbota může obsahovat odkaz na zdroj informací, ze kterých odpověď čerpal. Tuto textaci si můžete upravit dle typu chatbota. Například pokud máte chatbota natrénovaného na knihu, místo textu „Více informací najdete v nápovědě:“, může text znít takto: „Více informací najdete v kapitole:”.

Zároveň si můžete zvolit zda zdroj, tedy to co je zobrazeno za dvojtečkou, má být formou odkazu či nikoliv. K tomu select Zdroj formou odkazu.

Je vám něco nejasného? Napište nám – rádi vám pomůžeme a vše vysvětlíme.