Automatická odpověď se může hodit, pokud plánujete celofiremní dovolenou (protože když nejedete všichni, na delegování zpráv je tu SupportBox), nebo si přejete zákazníka ubezpečit, že jste jeho odpověď obdrželi.

Jak automatickou odpověď nastavit 

Pro každou vaši schránku si můžete v SupportBoxu nastavit jinou automatickou odpověď, nebo mít u některých schránek tuto funkci zapnutou a jinde ne. Právě proto začínají při nastavování naše kroky v Nastavení schránky.

Klikněte v levém spodním rohu na ikonu ozubeného kolečka pro Nastavení a zvolte schránku, kde budete automatickou odpověď nastavovat. 

Zůstaňte hned v první záložce Všeobecné.

Níže na stránce najděte Automatické odpovědi a zaškrtněte checkbox Aktivní. Díky tomu se vám otevře nastavení automatické odpovědi.

Zde si můžete nadefinovat Předmět a samotné znění Zprávy, která se vašim klientům bude zasílat.

V textu můžete využít i zástupné symboly, které uvidíte pod textovým polem. Zástupný symbol se v automatické odpovědi sám doplní příslušným textem.

K dispozici máte následující zástupné symboly (vkládejte včetně hranatých závorek):

  • [id] – Id ticketu
  • [datum] – Datum přijetí zprávy
  • [odesilatel] – E-mail nebo jméno odesílatele
  • [predmet] – Předmět zprávy
    V těle zprávy můžete navíc použít:
  • [text] – Tělo zprávy

Dále v poli Automatickou odpověď zaslat: lze nastavit to, zda chcete automatickou odpověď posílat jen na první zprávu ve vaší konverzaci s klientem, nebo zda jí chcete posílat na každou jeho zprávu.

Pokud potřebujete vyřadit některé adresáty, napište je do řádku Příjemci, kterým nebude automatická odpověď zaslána. Hodí se to například u vašich vlastních e-mailových adres.

V poli V časovém rozmezí automatickou odpověď: si můžete nastavit také to, kdy chcete/nechcete automatickou odpověď klientům posílat.

Například si takto můžete zvolit, že automatickou odpověď nebudete posílat ve vaší pracovní době, ale pouze mimo pracovní dobu. Nebo ji můžete posílat vždy bez ohledu na čas. 

Čas Od a Do zadávejte ve formátu hh:mm – tedy například 8:00 a 16:00. 

V neposlední řadě si můžete specifikovat i to, v jaké dny si přejete automatickou odpověď zasílat. 

Zda to bude ve všechny dny, jen o víkendech a svátcích (zohledněny jsou pouze české svátky), nebo jen v pracovní dny. 

Veškeré změny nezapomeňte na konci stránky Uložit

Máte-li dotazy, neváhejte se na nás obrátit!