Zpráv dostáváme každý den velké množství, ne každá zasluhuje naší pozornost hned. Některé zprávy, které pro vás nejsou podstatné, vám může odfiltrovat náš spam filtr.

Na druhou stranu jsou zprávy – například od vašich VIP klientů, které zasluhují vaší pozornost přednostně.

Pořadí, ve kterém jsou zprávy odesílány do fronty ke zpracování je určeno prioritou zprávy. Zprávy s vyšší prioritou mají při směrování přednost a jsou vkládány na začátek fronty. Zprávy se stejnou prioritou jsou umisťovány do fronty podle času příchodu zprávy.

Běžně je pro všechny zprávy nastavena důležitost normální, ale máte též možnost nastavit i důležitost (prioritu) vyšší nebo i nižší.

Toto nastavení oceníte zejména, pokud dostáváte denně opravdu hodně pošty, na kterou je potřeba reagovat. Pokud se u mezi nimi objeví zpráva s vysokou důležitostí, měli byste jí dát přednost před ostatními.

Důležitost zprávy nastavíte v přehledu zpráv.

Nebo také přímo v detailu zprávy.

Nastavená důležitosti zprávy se pak projeví ikonkou vykřičníků v červeném čtverečku u zprávy ve výpisu ticketů.