Zpráv dostáváme každý den velké množství, ne každá zasluhuje naší pozornost okamžitě.

Na druhou stranu jsou zprávy – například od vašich důležitých klientů, které zasluhují vaší pozornost přednostně. U těchto tipů zpráv si můžete nastavit vyšší prioritu, abyste je nepřehlédli a dostalo se jim přednostního vyřešení. 

Níže v návodu se podíváme na to, jaké úrovně priorit si v SupportBoxu můžete nastavit a kde nastavení najdete. 

Jaké lze nastavit úrovně priority

V SupportBoxu si můžete u zpráv nastavit tři úrovně priority: 

Vysoká 

Jakmile budete mít ve schránce zprávu s Vysokou prioritou, uvidíte u ni dva výstražné vykřičníky v červeném čtverečku, abyste zbystřili a dali této zprávě prioritní péči.  

Normální (výchozí nastavení) 

Běžně je pak pro všechny zprávy nastavena priorita Normální. Tato úroveň není u zpráv nijak vizuálně znázorněna. 

Nízká 

U zpráv, které mají nastavenou Nízkou prioritu, vidíte v šedém čtverečku mínus. 

Kde prioritu nastavit 

Ve výpisu ticketů 

Prioritu zprávy nastavíte ve výpisu ticketů. Stačí u daného ticketu nebo klidně i u více ticketů najednou zaškrtnou checkbox a v liště akcí kliknout na Změnit prioritu. Z nabídky zvolte úroveň priority, kterou potřebujete, a klikněte na ni. Priorita se vám obratem přidá. 

V detailu ticketu

Obdobně můžete postupovat i přímo v detailu ticketu. V liště akcí klikněte na Změnit prioritu a nastavte úroveň priority, kterou potřebujete.

V detailu ticketu vidíte úroveň nastavené priority přímo pomocí ikony Změnit prioritu.

  • Vysoká – znázorněno dvěma vykřičníky 
  • Normální – znázorněno jedním vykřičníkem (výchozí stav)
  • Nízká  – znázornění mínusem 

A pouze pro váš přehled, jakožto operátora, uvidíte v detailu ticketu pod zprávou interní informaci o tom kdo, kdy a jakou Prioritu zprávě nastavil. 

Nastavení priority pomocí automatického pravidla

Pokud byste rádi proces nastavování priority automatizovali, skvěle vám poslouží automatická pravidla

Automatická pravidla vám totiž mohou přidávat ke konkrétním typům zpráv od vašich zákazníků prioritu hned při jejich příjmu. Například na základě konkrétní e-mailové adresy zákazníka či jiných nastavených podmínek, které si můžete sami nadefinovat. 

Pokud by vám s nastavením bylo cokoliv nejasného, obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme.