Jestliže máte v SupportBoxu aktivního Tlačítkového chatbota nebo GTP chatbota určitě vás bude zajímat to, s kolika tickety si dokázal poradit úplně sám a kolik ticketů se mu vyřešit nepodařilo. 

Přesně od toho jsou vám k dispozici základní a přehledné statistiky chatbota, abyste si mohli ověřit, jak se mu daří a zda třeba nepotřebuje lepší trénink. 

Níže si ukážeme jak se do statistik dostanete a co všechno v nich uvidíte. 

Jak si report otevřít?

Přihlaste se do vašeho SupportBoxu a vlevo dole, pod nabídnou štítků, klikněte na ikonku grafu pro Statistiky.

Dále se proklikněte do reportu Chatboti

Nyní v reportu Chatboti máte k dispozici základní statistiky o tom, jak si váš chatbot stojí.

V úvodní části najdete filtry, pro zpřesnění vašeho pohledu na statistiky. Filtrovat můžete:

 • Podle typu chatbota - Tlačítkový, GPT chatbot
 • Podle Schránky Live chatu
 • Podle štítků
 • Nastavení - tedy do časů odpovědi zahrnout pouze čas v pracovní době, Zobrazit historická data (smazání operátoři, klapky atd.) 
 • Podle preferovaného časového období

Podívat se tu můžete na následující data:

 • Zprávy
 • Konverzace
 • Zákaznická podpora

Níže si podrobněji jednotlivá data a metriky vysvětlíme.

Zprávy

Zpráva = jedno konkrétní sdělení, které vy nebo zákazník napíše. Tyto jednotlivé zprávy pak tvoří ticket neboli vlákno konverzace.

 • Odchozí zprávy – počet zpráv od chatbota neboli zprávy, které odeslali chatboti (nepočítají se automatické zprávy chatbotů).
 • Příchozí zprávy – počet zpráv od zákazníků neboli zprávy, které zákazníci poslali vám.
 • Zodpovězené příchozí – počet zpráv od zákazníků, které byly zodpovězeny chatbotem.
 • Přepojené – počet zpráv od zákazníků, na které chatbot neznal odpověď a přepojil na operátora.
 • Čas odpovědi – doba, za jak dlouho zákazníkovi chatboti odpoví.

Konverzace

Konverzace = jedno celé vlákno chatové konverzace s jedním klientem. Ticket je vytvořen z jednotlivých zpráv mezi vámi a zákazníkem.

 • Vyřešené – počet konverzací, které mají alespoň jednu odpověď od chatbota a jsou označeny stavem Vyřešen. Konverzace může být vyřešena vždy pouze jednou.
 • Přepojené – počet konverzací obsahujících alespoň jednu zprávu přepojenou na operátora. Časový rozsah se řídí časem vzniku ticketu.
 • Míra zapojení – procento ticketů, kde se chatboti pokusili poskytnout odpověď z celkového počtu ticketu vzniklých v daném období. Časový rozsah se řídí časem vzniku ticketu.

Zákaznická podpora

 • Hodnocení odpovědí – průměrné hodnocení odpovědí chatbota.
 • Jak vám chatbot pomáhá – procento konverzací, kde se chatboti pokusili poskytnout odpověď, z celkového počtu konverzací vzniklých v daném období.

Potřebujete pomoci? Neváhejte nás kontaktovat na adrese info@supportbox.cz. Jsme vám k dispozici a rádi pomůžeme.